Vårdhistoria, biograf- och tv-minnen i Säter, 1 dag

biografmuseet_topp

Följ med på det som var årets Hemliga resa i januari. Besöksmålen var otroligt uppskattade av resenärerna. Missa inte detta!

Mentalvårdsmuseet i Säter är ett ovanligt museum som ger en inblick i livet på ett stort statligt hospital vid 1900-talets början och mentalvårdens utveckling fram till våra dagar. Det ligger i Skönviksområdet i Säter, det som tidigare var Säters sjukhusområde. Museet förmedlar kunskap om 1900-talets psykiatrihistoria.

Genom bevarade föremål, fotografier och patientarbeten speglas förändringar på Säters sjukhus under 1900-talet fram till våra dagars psykiatriska vård. Museet är inrymt i en vårdpaviljong från 1912 och visar en återskapad vårdavdelning som det såg ut när hospitalet öppnade. I en av sovsalarna finns en permanent utställning “Den hvita staden”. När Säters hospital öppnades 1912 med 830 vårdplatser hade staden 1000 invånare. Vår guide berättar mer.

Efter god lunch på stadshotellet i Säter fortsätter vi till ett annat mycket intressant museum. På Biograf- och TV-museet kliver vi rakt in i film och TV-historien.

Museet är guldbaggebelönat för sin presentation av den rörliga bildens historia. Här förflyttas vi snabbt tillbaka till den röda plyschens och neonskyltarnas tid med odödliga filmstjärnor och projektorknaster som stämningsskapande rekvisita hela vägen från stumfilmens glada dagar till TV-mediets genombrott. Museet är uppbyggt i ett stort antal miljöer där föremålen infogats på ett naturligt sätt.

Besöket inleds i en av biograferna med en introduktion. Sedan visas journal- och reklamfilm från 1950-talet samt några korta klipp ur gamla svenska långfilmer och glimtar ur TV-historien. Efter introduktionen får vi gå runt på egen hand och låta minnen väckas till liv.

Preliminärt tidsprogram:
08:00 Avresa från Cityterminalen
09:30 Förmiddagsfika
11:30 Mentalvårdsmuseet
13:00 Lunch
14:30 Biografmuseet
16:30 Hemresa
17:00 Eftermiddagsfika
19:30 Ankomst Cityterminalen

INFORMATION

Datum:
Onsdag 2020-08-19

Tid:
08:00-19:30

Pris:
1195 kr

Avgång:
Cityterminalen, Stockholm

I priset ingår: 
För- och eftermiddagsfika, lunch, entréer och visningar samt bussresa med resvärd.

mentalvardsmuseet_liten
biografmuseet_liten