Paketreselagstiftningen

Vi följer de lagar och regler som gäller för paketresor. Som resenär kan du ta del av villkoren i Paketreselagstiftningen här.

Har du klagomål eller reklamationer är du välkommen att kontakta oss direkt. Som resenär har du också möjlighet att vända dig till Arn, Allmänna Reklamationsnämnden www.arn.se.