Dåliga nyheter

Den fortsatta osäkerheten kring pandemin gör att vi i dagsläget inte har möjlighet att producera den katalog som vi hade hoppats kunna skicka ut under första kvartalet i år.

Det beror inte bara på den omfattande smittspridningen och rådande restriktioner, utan också på att många av de besöksmål vi jobbar med inte heller riktigt vet hur framtiden kommer se ut.

Det har visat sig svårt, i flera fall omöjligt, att få priser och göra bokningar för året.

Med anledning av dessa omständigheter kommer verksamheten tyvärr även fortsättningsvis vara pausad. Vi beklagar verkligen detta.

Vill du komma i kontakt med oss, vänligen skicka ett mail till oss å återkopplar vi till dig så snart vi kan.