Sensommar på Nynäs slott

Landskapet Södermanland är i hög grad slottens och herresätenas landskap. Sedan århundraden har adelns och kungahusets inflytande satt sin prägel på bebyggelsen, landskapet och de sociala förhållandena i dessa trakter.

795kr

Avgångar

Avresa Hemkomst
2019-08-16 2019-08-16
11:00 17:00
Cityterminalen Cityterminalen

I det natursköna kustlandskapet mellan Trosa och Nyköping ligger Nynäs slott. Idag är huvudbyggnaden tillsammans med en av de tidigare arrendegårdarna, Långmaren, ett museum och egendomen i sin helhet ett naturreservat och strövområde med ett levande lantbruk. Den nuvarande huvudbyggnaden, som uppfördes under 1600-talet av familjen Gyllenstierna, står delvis på medeltida grund. Huvudbyggnaden är framför allt känt för sina barockstucktak, vilka räknas till de förnämsta i sitt slag i hela Nordeuropa.

Minnena från den tid då godset utgjorde ett helt litet samhälle befolkat av herrskap och tjänstefolk, hantverkare, statare, torpare och många andra finns ännu kvar. Markerna, byggnaderna, föremålen och bevarade dokument gör historien levande. På Nynäs kan alla intresserade få spännande och lärorika inblickar i många olika aspekter av tillvaron på ett klassiskt svenskt storgods. Med guide går vi en rundvandring från 1680-tal till 1880-tal i huvudbyggnadens högreståndsmiljö med avslutning i slottsköket. Slottet är inte handikappanpassat och det förekommer trappor.

Vi har också tid att besöka sommarens utställningar - “Älskas... ätas”, “Friherrinnan hade inga bananer”, “Hållbart hemma” och “Historien om Sörmland”. På området finns även en liten trädgårdsbutik.

Lunch äter vi på Orangeriet vid Nynäs. Åren 1905 - 1907 lät familjen Gripenstedt uppföra ett för tiden modernt orangeri i parken vid slottet. För ritningarna stod den kände arkitekten Isak Gustaf Clason och sedan 80-talet inryms här en populär mat- och kaffeservering.


I priset ingår: bussresa med resvärd, lunch och guidning.
Boka