Geniet Munktell & smedjorna

Följ med på ett historiskt nedslag i Eskilstuna och lär dig mer om det tekniska geniet Munktell och Radermachersmedjorna.

Avgångar

Förnärvarande finns det inga aktuella avgångar för denna resa.

Vi börjar besöket i Eskilstuna med en historisk vandring i stadsdelen Munktellstaden, där vi får ta del av de förändringar som skett och fortfarande sker här. Vi får lära känna den store entreprenören och innovatören Johan Theofron Munktell, som fått låna ut sitt namn till området. Vem var han, vad blev han känd för och vad gjorde han egentligen för Eskilstuna och Munktellstaden? Guiden tar dig genom historien och in i vår tid, i spåren av en Eskilstunas och vår tids största entreprenörer.

Efter promenaden serveras lunch på Jernberghska vid Rademachersmedjorna.

Rademachersmedjorna är ett öppet friluftsmuseum mitt i Eskilstuna med ett flertal välbevarade hus från Reinhold Rademachers smidesmanufaktur från 1650-talet. Varför byggdes smedjorna i Eskilstuna? Vilka arbetade där? Vad tillverkade smederna? Vad sysslade kvinnor och barn med? Vad åt man och vad odlades i kålgården? Allt detta hoppas vi få svar på under den guidade visning som avslutar besöket i Eskilstuna.

 


I priset ingår: bussresa med resvärd, stadsvandring, guidad visning, och lunch.