Särskilda resevillkor för SällskapsResor

Alla resebokningar hos SällskapsResor sker på följande särskilda villkor, vilka köparen anses ha läst och accepterat till följd av genomförd bokning av resesäljare eller vid beställning av resa via webben. De särskilda villkoren gäller från 2015-02-01.


1. Anmälan och betalning

En bokning betraktas som bindande när den är bekräftad skrifligen, men kan avbokas enligt gällande villkor. Vid bokning erhålles alltid en skriftlig bekräftelse per post eller e-post.

För dagsresor gäller att hela resans belopp ska vara SällskapsResor tillhanda senast 10 dagar innan avresa. Vid bokning senare än 10 dagar innan avresa gäller omgående betalning. SällskapsResor förbehåller sig rätten att neka resenär ombordstigning om betalning ej mottagits. Vid sen anmälan skall kvitto på betald resa kunna uppvisas. Resor med evenemangsbiljett kan ha en anmälningsavgift. Denna återbetalas inte vid bokning.

Vid flerdagarsresor skall en anmälningsavgift på 300 kr vara SällskapsResor tillhanda senast 10 dagar efter bokning. Anmälningsavgiften kan vara högre om evenemangsbiljett förekommer. Vid sen anmälan ska betalning gäller omgående betalning. Anmälningsavgiften är en delbetalning av resans totala pris. Resans slutlikvid skall vara SällskapsResor tillhanda senast 30 dagar innan avresa.


2. Bokningsbekräftelse/Resebevis

Resenären har skyldighet att själv kontrollera bekräftelsen/Resebeviset så snart det erhålls. Eventuella felaktigheter skall påtalas omgående. Resenären ansvarar även för att han/hon kan nås av viktiga meddelanden, exempelvis tidsändringar, under den adress, e-postadress och det telefonnummer han/hon uppgivit vid bokningen.


3. Enkelrum/hytt

Resenär som reser ensam betalar alltid enkelrums/enkelhyttstillägg. Önskemål om att dela dubbelrum kan lämnas vid bokning av resa, men SällskapsResor kan inte garantera att önskemålet blir uppfyllt. Enkelrumstillägg debiteras alltid tills dess att eventuell ombokning till dubbelrum skett, då enkelrumstillägget återbetalas.


4. Avbeställning av dagsresa

Resenären kan kostnadsfritt avboka sin dagsresa fram till 10 dagar innan avresa. Detta gäller inte om resan har en anmälningsavgift/evenemangsbiljett. Avgiften för eventuellt avbeställningsskydd eller evenemangsbiljett återbetalas inte. Vid avbokning mellan 10 dagar och 72 timmar innan avresa är avbokningskostnaden 300 kr per person. Resa som avbokas senare än 72 timmar innan avresa debiteras fullt pris. Vid avbokning skickar SällskapsResor alltid ut en skriftlig avbokningsbekräftelse. Vid oklarheter kring resans avbokning skall denna kunna uppvisas.


5. Avbeställning av flerdagarsresa

Resenären kan avboka sin resa kostnadsfritt fram till dess att anmälningsavgiften är betald. Kostnaden för eventuellt avbeställningsskydd, evenemangsbiljetter samt anmälningsavgiften återbetalas ej vid avbokning. Om avbokning sker mellan 30 och 15 dagar före avresa debiteras 25% av resans pris. Vid avbeställning mellan 14 och 7 dagar innan avresa debiteras 50% av resans pris. Om avbeställning sker senare än 7 dagar före avresa debiteras hela resans pris.


6. Om avbeställning ej sker

Om resan ej avbeställs eller om resenären inte infinner sig på för avresan angiven tid och plats äger SällskapsResor rätt att debitera resenären resans totala pris.


7. Överlåtelse

Resenären kan överlåta sin resa på en annan person. SällskapsResor skall underrättas om namnbytet i god tid före avresan. När avtalet överlåts är överlåtaren och förvärvaren gemensamt ansvariga för vad som återstår att betala av resan samt för eventuella extra kostnader som kan uppkomma på grund av överlåtelsen, t ex enkelrumstillägg, gentemot SällskapsResor.


8. Avbeställningsskydd

I resans pris ingår ej avbeställningsskydd. Resenären kan vid beställning av resan erlägga en särskild avgift för erhållande av avbeställningsskydd. Kostnaden för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning. Avbeställning skall ske före resans avgång och så snart orsaken inträffat.

Avbeställningsskydd för dagsresor kostar 95 kr. Skyddet gäller om du eller din medresenär skulle bli sjuk. Vid avbeställning senare än 24 timmar innan avresa krävs läkarintyg.

Behöver du reseförsäkning eller avbeställningsskydd för våra flerdagarsresor hänvisar vi till ditt eget försäkringsbolag eller kortutgivare. Om du tecknat avbeställningsskydd genom någon av dessa och måste avboka din resa kommer du att debiteras av oss enligt gällande avbeställningsregler, och du får sedan själv ansöka om återbetalning från ditt försäkringsbolag.

 

9. Inställda resor/arrangemang

SällskapsResor förbehåller sig rätten att ställa in resa/arrangemang vid färre än 25 deltagare. Vid inställd dagsresa meddelas resenärerna senast 3 dagar innan avresa och vid inställd flerdagarsresa senast 7 dagar innan avresa.

 

10. Ändring av resa

SällskapsResor förbehåller sig rätten att ändra resvägar och ankomst- samt avresetider. SällskapsResor reserverar sig också för programändringar utanför vår kontroll samt eventuella tryckfel. Programpunkternas ordningsföljd kan komma att ändras.

 

11. Särskilda behov och önskemål

Resenär med särskilda behov eller önskemål skall anmäla dessa vid bokningen. SällskapsResor kommer i möjligaste mån att ta hänsyn till lämnade önskemål.

Våra reseledare har många personer att ta hand om och kan inte ägna längre tid åt någon enskild resenär. Rullatorer placeras i bussens bagage under resan och tas fram vid behov. SällskapsResors bussar är inte handikappanpassade.

 

12. Resenärens ansvar

Resenären är skyldig att följa anvisningar från reseledaren eller av SällskapsResor utsedd person. Vidare är resenären skyldig att respektera de ordningsregler som gäller samt att uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Rökning är inte tillåtet ombord på våra bussar.

Om resenären väsentligt bryter mot detta kan SällskapsResor häva avtalet. Resenären tvingas då avbryta resan och själv stå för kostnaderna för hemtransport.

 

13. Gruppvillkor

Grupprabatt kan erhållas vid bokning av minst 15 fullt betalande resenärer till ordinarie pris på ordinarie resa i programmet. För att grupprabatt skall gälla skall alla i gruppen bokas på samma Resebevis och betala resan gemensamt. Kontaktuppgifter för samtliga resenärer skall vara SällskapsResor tillhanda senast 10 dagar innan avresa.

14. Reklamation

Förhoppningsvis finns ingen anledning till klagomål. Fel och brister skall omgående anmälas till reseledaren så att denne har möjlighet att avhjälpa felet på plats. Anmärkningar och reklamationer som ej kunnat åtgärdas under resan bör snarast, dock inom sju dagar efter hemkomsten, framställas till SällskapsResor skriftligen.

Resenärer kan inte åberopa fel som inte skett i enlighet med ovanstående.

 

15. Resegaranti

SällskapsResor har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.

 

16. Förbehåll

SällskapsResor förbehåller sig rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan.

I övrigt gäller paketreselagstiftningen.

 

17. Tryckfel

SällskapsResor reserverar sig för tryckfel som uppkommit i samband med tryckt material eller publicering på webbsidan.

 

18. Integritetspolicy

Ansvarig för hanteringen
StockholmsBuss G. Demnert AB, 556329-7927, ansvarar för hanteringen av personuppgifter. Vid frågor, kontakta Sofia Demnert, 08-5646 2080.

Vad är en behandling av en personuppgift?
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Hur uppgifterna används
Vi sparar namn, adress, telefonnummer och e-postadress i vårt kundregister. Adressuppgifterna används för utskick av Sällskapsresors resekatalog tre gånger per år. Inför varje utskick delas adresserna med en säker överföring till vårt tryckeri. E-postadresserna används för utskick av information och erbjudanden vi tror intresserar dig som kund. Du kan när som helst säga upp nyhetsbreven genom att klicka på länken för avregistrering.

Känsliga uppgifter
Information om allergi, specialkost eller rörelsehinder räknas som känsliga uppgifter. Dessa sparas inte längre i vårt kundregister utan du måste själv komma ihåg att informera oss om önskemål inför varje enskild resa. Vill du att vi sparar uppgifterna så att du slipper lämna informationen igen vid varje ny bokning kan du ge ditt samtycke. Detta samtycke kan du när som helst dra tillbaka.

Hur länge sparas uppgifterna
Då många av våra kunder är återkommande men ibland reser med ett par års mellanrum har vi valt att spara uppgifterna i 5 år. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.